Куди нас веде реформа російської освіти?

Фото - Куди нас веде реформа російської освіти?

Наше суспільство, як і будь-яке інше, знаходиться в постійному русі, розвивається, несучи з собою ті чи інші інноваційні ідеї або реформи. Як відомо, театр починається з вішалки. Ну а суспільство?

На моє найглибше переконання, суспільство починається з освіти. Саме тому, всі реформи, що відбуваються в суспільстві, так чи інакше, пов'язані з інноваціями в освіті.

Освітня політика Російської Федерації, її основні положення та принципи визначені в Національній доктрині освіти в Російській Федерації до 2025 року і отримали свою закріплення в Законі Російської Федерації "Про освіту" і Федеральному законі "Про вищу і післявузівську професійну освіту".

Перше питання, яке виникає при згадці про сучасну реформу освіти - "Навіщо?". І це вельми резонне питання.

Адже російську освіту завжди (і треба зауважити, по праву) вважалося одним з кращих у світі. Так навіщо ж міняти систему, перевірену десятиліттями?

До рішення про необхідність реформи освіти наша країна йшла вже давно: існує Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року, прийнята в 2002 році. А 2003 ознаменований приєднанням Росії до так званого Болонського процесу - створення в Європі не тільки єдиного економічного, політичного, культурного, а й освітнього простору.

Європейською спільнотою була відзначена позитивна динаміка введення системи вищої освіти двох рівнів: ступеня отримали назви - перша була названа "бакалавр" (По-англійськи 'bachelor'), а друга - "магістр" ('Master').

Сьогодні в Росії намагаються взаємодіяти два практично полярних процесу: інтенсивне впровадження в ВНЗ форматів і практик Болонського процесу та уповільнене інтелектуальне осмислення діючих соціальних реалій.

З моменту ініціалізації Болонського процесу в нашій країні почали здійснювати явно "запізнюється" модернізацію освіти. І з цього моменту російська громадськість розділилася на два полярних табори: "за" і "проти" болонізації освіти.

Російське вищу освіту семимильними кроками переводиться в формати європейської освіти. Болонська реформа російської вищої освіти фактично зачіпає всі щаблі вітчизняної освіти, передбачає в кожній з них серйозні кардинальні зміни.

Болонський процес, стимулюючий, на перший погляд, певну активність, відводить модернізацію російського освіти від величезної кількості насущних проблем, тая в собі при цьому нові відкладені кризи.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!