Що таке зовнішнє середовище підприємства?

Фото - Що таке зовнішнє середовище підприємства?

Зовнішнє середовище підприємства - це сфера, в якій відбувається маркетингова діяльність господарюючого суб'єкта. Вона складається з кількох частин.

Перша - це зовнішні умови і сили, які визначають господарську діяльність підприємства. До них відносяться:

- міжнародні: правила зовнішньої торгівлі-законодавство інших країн з питань проведення торгових операцій- міжнародні договори і угоди;

- регулювальні: політика уряду-система держрегулювання діяльності підприємств, конкуренції, політики ціноутворення, рекламування, інше законодавство;

- технологічні: впровадження розробок НТП- інтенсивність використання сучасних технологій;

- економічні: стан країни (динаміка та обсяги виробництва товарів і послуг та їх попиту) - рівень доходів домогосподарств, податки, темпи інфляції;

- політичні: політична організація суспільства-політична структура;

- екологічні: охорона природи;

- конкурентні: види, форми, динаміка конкуренції;

- соціальні: демографічні, культурні.

Друга частина зовнішнього середовища - це суб'єкти, з якими підприємство контактує і на які воно певною мірою може впливати.

Із суб'єктів другій частині зовнішнього середовища головними, безумовно, є споживачі, адже саме їх поведінку (мотиви покупок, спосіб і стиль життя, потреби, платіжна спроможність) - найважливіший фактор, який визначає зміст, напрям і особливості діяльності господарюючого суб'єкта.

Крім цього, в ході дослідження другої частини зовнішнього середовища вивчаються такі суб'єкти:

- органи держуправління, які формують систему правил і норм поведінки, а також займаються регулюванням підприємницької діяльності;

- акціонери, які створюють і фінансують фірму, і, виходячи зі своїх інтересів, розпоряджаються власністю;

- постачальники, які забезпечують господарюючий суб'єкт необхідними ресурсами;

- роздрібна та оптова торгівля, яка пропонує вироблену систему, організацію і сформовану практику торговельних стосунків з покупцями на засадах посередництва;

- ЗМІ, які забезпечують господарюючий суб'єкт комунікаційними зв'язками з ринком;

- конкуренти, які діють на тому ж ринку, використовуючи аналогічні стратегії;

- контактні аудиторії: профспілки, партії та інші організації, яких цікавить діяльність підприємства і які можуть впливати на його співробітників;

- страхові, банківські, науково-дослідні, охоронні, транспортні організації.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!