Що таке внутрішній державний борг?

Фото - Що таке внутрішній державний борг?

Для правильного визначення такого поняття, як державний борг, потрібно вивчити законодавчі акти тієї країни, про борг яку йдеться. Говорячи про поняття борг, ми маємо конкретну особу.

У випадку з державним боргом, такою особою є держава. Поняття державний борг не можна розглядати окремо від визначення, яке дано цьому поняттю в правових актах країни, чий державний борг розглядається.

Борг держави може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній державний борг є частиною державного боргу за зовнішніми позиками та іншими борговими зобов'язаннями, перед кредиторами.

У світовій практиці наявність зовнішнього боргу є звичайним нормальним явищем. Для характеристики зовнішнього боргу існують спеціальні показники, ці показники включають в себе ставлення боргових платежів до експорту товарів і послуг.

В результаті збільшення внутрішнього боргу зменшується авторитет країни на міжнародній арені. А населення країни ставиться з недовірою до політики уряду.

Серед кредиторів зовнішнього боргу числяться інші держави і міжнародні фінансові організації. Ще одна складова частина державного боргу - це внутрішній борг держави.

У разі внутрішнього державного боргу кредиторами є: населення країни, банківські структури, кредитні та фінансові установи. Погашення внутрішнього боргу відбувається за рахунок платників податків.

Державний борг з'являється в результаті залучення грошових коштів для задоволення потреб суспільства. Дефіцит бюджету є причиною зростання державного боргу.

Наявність державного боргу не є показником економічного стану країни.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!