Що таке громадянський обов'язок?

Фото - Що таке громадянський обов'язок?

Вся історія людства є становлення і вдосконалення соціальних відносин. Кожен з нас живе не сам по собі, а в системі якихось відносин з іншими людьми.

Будучи представником формованого з плином історії суспільства, кожен з нас на якомусь етапі починає і своє життя нерозривно пов'язувати з тим, що відбувається в суспільстві. Ми починаємо співвідносити наші особисті уявлення і переконання з тим, які процеси та події відбуваються, обурюючись на несправедливе і надихаючись позитивним. Ми відчуваємо себе не загубленими частками в загальній масі, а громадянами

одного, загальної освіти.

Звичайно, не завжди усвідомлена громадянська позиція має пріоритет над особистим, миттєвим, до того ж уявлення про те, як вирішувати виникаючі в суспільстві проблеми, не у всіх однакове. Але досвід попередніх поколінь, громадська думка, тяга людини до кращого устрою суспільства, та й просто здоровий глузд створюють базу для сталого розвитку цивільних відносин.

Основоположними тут є поняття про громадянські права і, відповідно, про громадянський обов'язок. Адже бути громадянином - це не просто мати відповідний паспорт, а щодня користуватися правами і бути готовим виконувати свої обов'язки.

Наприклад, кожен має право на захист від агресії, а всі здібні до військової служби чоловіки повинні виконати свій громадянський обов'язок по зашите Вітчизни. У цьому сенсі громадянський обов'язок можна назвати платою за громадянські права і свободи.

Всі ці права і обов'язки визначені законами держави, під юрисдикцією якого перебуває громадянин.

Але громадянський обов'язок визначається не тільки встановленими законами, а й позицією самої людини, як істоти соціальної і в більшості відповідального за майбутнє своїх дітей. Якщо людина бачить несправедливість, або гірше, посягання на утиск чиїхось прав з порушенням закону, він у багатьох випадках не зобов'язаний прямо активно реагувати, але відчуття громадянського обов'язку іноді проявляє себе дуже сильно.

Такий прояв, тим більше, якщо воно масове, є дієвим способом впливу на владу і державні структури з метою прийняття рішень, що відповідають розвитку суспільства. Іншим інструментом, що сприяє створенню повноцінного громадянського суспільства, є вибори представників у владу.

У цьому виявляється і право громадянина висловлювати свою позицію, і його громадянський обов'язок забезпечити легітимність, законність влади, і його відповідальність за розвиток суспільства в тому напрямку, яке він вважає найбільш прийнятним.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!