Що таке дворівнева банківська система?

Фото - Що таке дворівнева банківська система?

Банківська система в даний час є однією з невід'ємних структур ринкової економіки. Її роль полягає в управлінні державною системою платежів і розрахунків.

Основну частину своїх угод банки здійснюють через внески, інвестиції і кредитні операції, поряд з цим банки є посередниками, які направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур.

Існує кілька видів банківських систем, але однією з найпоширеніших в даний час є дворівнева система. Ця система зародилася ще в 20-40 рр.

ХХ століття і стала однією з головних практично у всіх розвинених індустріальних країнах.

На першому рівні виступає Центральний банк. Він найчастіше є акціонерним, і в основному його капітал контролюється державою.

Метою Центрального банку є захист і забезпечення стійкості національної валюти, його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземної валюти. Також в його обов'язки входить забезпечення ефективного функціонування системи розрахунків.

Центральний банк є головним банком країни, який здійснює загальний нагляд за діяльністю кредитно-фінансових установ, а також надає кредити комерційним банкам, здійснює випуск та погашення державних цінних паперів, керує рахунками уряду, виконує державні закордонні фінансові операції.

Другий рівень банківської системи включає в себе приватні і державні банки, які об'єднуються зазвичай під назвою комерційні банки. Вони являють собою банки, які займаються кредитуванням і фінансуванням організації, підприємств, фірм, населення за рахунок грошових капіталів, залучених у формі внесків і шляхом випуску власних облігацій та акцій.

Комерційні банки виконують широке коло банківських операцій. Вони відкривають і ведуть рахунки, залучають у вклади грошові кошти, здійснюють купівлю-продаж валюти, а також інкасують грошові кошти і видають гарантії.

Комерційні банки можуть створюватися на основі будь-якої форми власності - приватної, державної, акціонерної і змішаної.

Виходячи з цього, можна сказати, що банки являють собою кредитні установи, що виконують більшість кредитно-фінансових послуг, і тому є універсальними.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!