Що таке підприємство?

Фото - Що таке підприємство?

Підприємство являє собою господарюючий суб'єкт, який спрямований на виробництво продукції, виконання різних робіт і надання послуг. Воно створене в порядку, який встановлений законодавством про підприємства та підприємницької діяльності.

Головною метою підприємства є отримання прибутку шляхом задоволення суспільних потреб.

Підприємство є відособленою економічною структурою, тому воно саме здійснює будь-які види діяльності, які передбачені його статутом і не заборонені законом. Деякі види діяльності можуть відбуватися тільки з виданої ліцензії або дозволом.

Існує кілька видів підприємств: державне підприємство, індивідуальне або сімейне, муніципальне підприємство, змішане товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство закритого типу та відкритого типу.

Кожне підприємство має власну назву, знак або марку, а також воно є юридичною особою, тому несе майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями.

Також існують малі підприємства (до 100 осіб), середні (до 500 чоловік) і великі (понад 500). Значну роль в економіці відіграють саме малі підприємства, т.к. у ньому зайнято близько половини працюючого населення.

Кожне підприємство при виконанні певних робіт прагне отримати найбільший прибуток, але ніхто не дасть цій гарантії, тому підприємства дуже часто ризикують. Адже для здійснення своєї мети необхідно слідувати багатьом правилам.

Виходячи з вище сказаного, можна відзначити, що підприємство є основною ланкою економіки, а його ефективна робота - важлива умова найкращого розвитку економіки всіх країн.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!