Що таке економічна психологія?

Фото - Що таке економічна психологія?

Економічна психологія - галузь психології, що вивчає реакцію людей на різні економічні явища (виробництво, розподіл, обмін і споживання товарів і послуг). Це дуже широкий пласт в психології, що включає в себе як господарську діяльність конкретного індивіда, так і цінову політику цілої країни.

Ця наука не рідко лежить в основі законодавчих норм багатьох розвинених країн, оскільки дозволяє попереджати і запобігати конфліктні ситуації, пов'язані з економічною діяльністю людини.

Економічна психологія є незвичайним напрямком, оскільки, на відміну від інших економічних наук, її не цікавлять самі економічні процеси. Основним об'єктом вивчення науки є люди, на яких роблять впливу економічні процеси: їх реакцію, а також подальші дії, які вони здійснюють або мають намір вчинити.

Всі об'єкти вивчаються за рахунок знаходження психологічних закономірностей в поведінці і взаєминах між індивідами.

Вперше термін "економічна психологія" використовував Габріель Тард (Французький соціолог і криміналіст) у праці «Економічна психологія» в 1903-му році. На думку Тарда, основою розвитку економіки, є суспільство, яке, в свою чергу, бере свій початок із соціально-комунікаційної діяльності індивідів у формі наслідування (імітації) - «суспільство, зрештою, є наслідування».

У його теорії людина, потрапляючи в суспільство, намагається прийняти його закони і максимально точно перейняти його манеру поведінки.

"Економічна людина" - Досить розмите поняття. У багатьох вчених є власні гіпотези, які нерідко кардинально відрізняються від інших.

В даний момент переважає модель "економічної людини", Як умовне загальне поняття, уявлення про людину як про раціонально мислячому суб'єкті, що будує свої плани і дії, виходячи з принципу отримання максимальної вигоди. Тобто спонукання і наміри людини безупинно пов'язані з його вродженим бажанням отримання вигоди і егоїзмом.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!